Eko centar
Bočac jezero

Zaštitna mreža Eko centra Bočac jezero je jedinstvena po tome što pored glavne funkcije, zaustavljanje plutajućeg otpada, omogućava i pristup za prikupljanje otpada putem staze koja je integrisana u zajedničku konstrukciju mreže.

Zaštitna mreža na rijeci Vrbas

Zaštitna mreža na rijeci Vrbas

U aprilu 2002. godine konstruisana je i puštena u rad prva zaštitna mreža za prikupljanje plutajućeg otpada na ušću Crne rijeke u Vrbas, u dužini od 40m.
06.06.2003. godine puštena je u rad glavna zaštitna mreža, u dužini od 330 m, postavljena na rijeci Vrbas, nizvodno od pritoke Ugar, lokacija Kaluđeri.

Na zaštitnoj mreži na rijeci Vrbas godišnje se zaustavi oko 10 000 m3 plutajućeg otpada. Od puštanja mreža u rad pa do 2012. god. prikupljeno je i sortirano cca 100 000 m3 otpada.
14.04.2009. godine usljed naglog i neplaniranog spuštanja vodostaja, za potrebe Elektroprivrede RS, a pri velikom dotoku vode došlo je do pucanja glavne zaštitne mreže na nekoliko mjesta. Pri tome je kroz otvore na mreži prošlo oko 6 000 m3 otpada. Intervencijom uprave Hidroelektrane Bočac (isključivanjem jednog generatora) sprječeno je najgore. Ulaganjem velikih napora i angažovanjem desetina radnika Eko centar je uspio da prikupi otpad koji je otišao nizvodno.

28.04.2012. godine smo uspjeli da saniramo oštećenja i da stavimo u funkciju privremenu mrežu za prikupljanje otpada, na kojoj je ostalo oko 3 000 m3 otpada.

Zaštitna mreža na Crnoj rijeci

Problem privremene mreže je konstantan rizik od pucanja prilikom velikog dotoka vode. S obzirom da propušta otpad u različitim uslovima promjene vodostaja i strujanja vjetra bili smo primorani da 1 km nizvodno postavimo još jednu privremenu mrežu, da bi najveći dio jezera sačuvali čistim. Ovaj način prikupljanja otpada na različitim lokacijama stvara probleme zbog velikog utroška vremena i radne snage, za razliku od direktnog prikupljanja otpada na mreži.

U izgradnju zaštitnih mreža do sada su najvećim dijelom uložena sredstva preduzeća Euro-Hem d.o.o. Banja Luka.
Od decembra 2003. godine potpisan je ugovor sa Gradom Banja Luka koji je preuzeo obavezu sukcesivnog obezbjeđenja sredstava za održavanje zaštitnih mreža.
U toku je izgradnja nove zaštitne mreže koja će moći da prati velike oscilacije akumulacije Bočac, a treba da bude puštena u rad do kraja 2012. godine.

Pucanje zaštitne mreže

Pucanje zaštitne mreže

Pored Euro-Hema izgradnju nove mreže su pomogli Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Grad Banja Luka.
Projekat izgradnje mreža na jezeru Bočac je jedinstven i inovativan u regiji, a mogao bi se primjenjivati i na drugim lokacijama sa sličnim problemom.

Zaštitne mreže za prikupljanje plutajućeg otpada su autorsko djelo.

Bez zaštitne mreže ne postoji mogućnost daljeg razvoja Eko centra Bočac jezera! 

 

 

Kontakt

Eko centar Bočac jezero d.o.o.
Jesenjinova 16, Banja Luka BiH
Tel: + 387 51 201 596
  + 387 51 201 602
info@ekocentar-bocacjezero.com

Partneri

Footer Baneri

Vlada Republike Srpske
Vlada Republike Srpske
Grad Banja Luka
Grad Banja Luka
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Hidro elektrana Bočac
Hidro elektrana Bočac

Powered by WP Bannerize