Eko centar
Bočac jezero

2003.godine sa Gradom Banja Luka je potpisan Ugovor o sufinansiranju – Prikupljanje i odlaganje plivajućeg otpada na akumulaciji Bočac.
Prema ovom ugovoru Grad je preuzeo obavezu da obezbjeđuje sredstava za održavanje zaštitnih mreža i prikupljanje otpada, u skladu sa mogućnostima budžeta. Kao sufinansijeri ovog ugovora simbolično učestvuju i Opštine Laktaši, Srbac i Kneževo.

Glavni sufinasijer ovog Ugovora je preduzeće Euro-Hem d.o.o. Banja Luka.

Grad Banja Luka
 

 

Pored Euro-Hema d.o.o. Banja Luka koji je glavni finansijer, izgradnju nove zaštitne mreže je podržao Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Grad Banja Luka. 
Međutim, obezbijeđena sredstva nam još uvijek nisu dovoljna da bi se nova mreža stavila u funkciju.

Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske

 

2004. godine za vrijeme velikih poplava na zaštitnoj mreži se akumulirala velika količina otpada. Hitno uklanjanje velikih količina otpada podržala je Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske
 

 

Hidroelektrane na Vrbasu i Eko centar Bočac jezero njeguju dobru saradnju još od dobijanja saglasnosti za podizanje Eko centra. Hidroelektrane na Vrbasu i Eko centar veže Ugovor o čišćenju hidroakumulacije Bočac na rijeci Vrbas od plutajućih otpadnih materija.

Hidroelektrane na Vrbasu
 

Kontakt

Eko centar Bočac jezero d.o.o.
Jesenjinova 16, Banja Luka BiH
Tel: + 387 51 201 596
  + 387 51 201 602
info@ekocentar-bocacjezero.com

Partneri

Footer Baneri

Vlada Republike Srpske
Vlada Republike Srpske
Grad Banja Luka
Grad Banja Luka
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Hidro elektrana Bočac
Hidro elektrana Bočac

Powered by WP Bannerize