Eko centar
Bočac jezero

Istorijat

2001. godine preduzeće Euro-Hem d.o.o. iz Banja Luke osnovalo je Eko centar na području jezera Bočac pod nazivom Eko centar Bočac jezero u okviru kojeg je pokrenut ekološki projekat: „Prikupljanje, korištenje i odlaganje plutajućeg otpada iz jezera Bočac“. Teritorijalno pripada opštinama Mrkonjić Grad, Kneževo i Gradu Banja Luka. Udaljen je 50 km od Grada Banja Luka i 20 km od opštine Jajce.

Ovaj ekološki projekat zaštite voda jezera Bočac i rijeke Vrbas dobio je podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske, Republičke direkcije za vode RS, Grada Banja Luka, Hidroelektrane Bočac, kao i opština: Laktaši, Mrkonjić Grad, Srbac, Kneževo i Gradiška.

2003. godine Eko centar je konstruisao i pustio u rad prvu zaštitnu mrežu za prikupljanje plutajućeg otpada ovog tipa u regiji.
2009. godine je pukla zaštitna mreža i od tada je u funkciji privremena mreža.

Od 06.06.2012. god. Eko centar funkcioniše kao samostalno preduzeće pod nazivom Eko centar Bočac jezero d.o.o. Banja Luka.
Trenutno je u izgradnji nova zaštitna mreža koja treba da bude puštena u rad do kraja 2012. godine.


Ostvareni rezultati

Rezultati koje je Eko centar ostvario do danas jasno su vidljivi. U periodu od 2003. do 2012. godine prikupljeno je i sortirano cca 100 000 m3 otpada. Rijeka Vrbas je u svom toku prema Gradu Banja Luci, u dužini od 50 km, najčistiji dio rijeke u Bosni i Hercegovini. Tako čista rijeka Vrbas je bila preduslov za održavanje Svjetskog prvenstva u raftingu 2009. godine.

Na važnost izgradnje mreže ukazuje i podatak da se nizvodno nalazi vodozahvat Vodovoda Banja Luka koji, vodom za piće, snabdijeva oko 400 000 stanovnika. Čišćenjem akumulacije olakšan je rad hidroelektrane Bočac.

Obzirom da se rijeka Vrbas uliva u rijeku Savu, a Sava u Dunav, možemo reći da je Eko centar indirektno u funkciji zaštite savskog i dunavskog sliva.


Ideja osnivača  
za ovaj projekat javila se još davno, početkom 2001. godine, kao dio ličnog odnosa čovjeka, koji voli prirodu, prema rijekama.

Misija  Eko centra Bočac jezero je da stalnim aktivnostima na uređenju životne sredine utiče na svijest ljudi o važnosti zdrave i čiste prirode i da pronalazi nova, bolja i naprednija rješenja za prikupljanje, odlaganje i korištenje otpada.

Vizija  Eko centra Bočac jezero je da se trajno zaustavi agresija prema prirodi, da postane prepoznatljiv regionalni centar za edukaciju mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine, kao i da se razvije u samoodrživ turistički centar.


Kako doći do Eko centra Bočac jezero

Sjedište: Pogledajte na karti gdje se nalazimo
Jesenjinova 16, 78 000 Banja Luka
Telefon:  + 387 51 201 596
  + 387 51 201 602
Lokacija: Pogledajte na karti gdje se nalazimo

Kontakt

Eko centar Bočac jezero d.o.o.
Jesenjinova 16, Banja Luka BiH
Tel: + 387 51 201 596
  + 387 51 201 602
info@ekocentar-bocacjezero.com

Partneri

Footer Baneri

Vlada Republike Srpske
Vlada Republike Srpske
Grad Banja Luka
Grad Banja Luka
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Hidro elektrana Bočac
Hidro elektrana Bočac

Powered by WP Bannerize